Creeks & Canyons: Mogollon-vanteen tutkimus | Prescott College

Creeks & Canyons: Mogollon-vanteen etsintä

Kurssin tunnus
ADV25008
Kuivilla lounaalla vesi on vaikea katalysaattori elämälle ja kauneudelle. Mogollon-vanneksi kutsuttu Colorado-tasangon etelärajalla geologia ja hydrologia yhdistyvät luomalla sarjan majesteettisiä monivuotisia kosteita kanjoneja, joilla on harvinainen esteettinen ja ympäristöllinen merkitys. Tällä kenttäpohjaisella kurssilla opiskelijat saavat kattavan käsityksen näiden korkeiden autiomaakivien maantieteellisestä ja ekologisesta arvosta sekä niiden historiallisista ja jatkuvista uhista niiden pitkäaikaiselle selviytymiselle. Kurssin teemat sisältävät: luonnonhistorian, geomorfologian, vesibiologian, kasvitieteen ja rannikkoekologian (mukaan lukien uhanalaiset lajit), ihmisen vaikutukset - aiemmat ja nykyiset, turvalliset matkailu- ja navigointitekniikat tekniselle melontaan sekä vähävaikutteiset matka- ja retkeilymenetelmät. Opiskelija oppii tekemään tutkittujen kanjonien ympäristöarviointeja, jotka auttavat maanhoitajia arvioimaan ekosysteemien terveyttä.