Ilmeikäs taideterapia Capstone-projekti | Prescott College

Ilmeikäs taideterapia Capstone-projekti

Kurssin tunnus
MAAT59301
Expressive Arts Therapy (EAT) Capstone -projekti on suunniteltu huipentavaksi tieteelliseksi projektiksi. Capstone-kurssi antaa opiskelijoille tietoja ja taitoja, jotka liittyvät tutkimuksen ymmärtämiseen ja arviointiin sekä tutkimusmenetelmien ymmärtämiseen, mukaan lukien laadulliset ja kvantitatiiviset mallit. Tarkastellaan mielenterveysammattien tutkimuksen merkitystä, eettisiä, käytännön ja oikeudellisia näkökohtia sekä tutkimuksen käyttöä mielenterveyspalvelujen tehokkuuden arvioimiseksi. Opiskelija kehittää tutkimuspohjaisen projektin, joka kohdistuu ekspressiivisen taiteen ja / tai taideterapiakäytännön tarpeisiin.