Kartat ja erämaa-navigointi | Prescott College

Kartat ja erämaa-navigointi

Kurssin tunnus
ADV21200
Kurssi tasapainottaa erämaa-navigointitekniikoiden teoriaa ja käytännön sovelluksia. Ensisijaisena tuloksena tulee olla osaaminen kartan ja kompassin käyttämisessä erämaa-asetusissa navigoimiseksi. Yhtä tärkeää on kartografisen lukutaidon kehittäminen. Opiskelija saa ymmärryksen kartografian historiasta ja sen roolista ihmisen paikkakäsitysten kehittämisessä. Tarkastelemme teknologian muutoksia, mukaan lukien GPS-järjestelmät ja kartoitusohjelmat, ja tarkastelemme niiden vaikutuksia ymmärrykseen maailmastamme ja paikkaamme siinä. Karttojen vahvuuksia ja rajoituksia, mukaan lukien tapa, jolla ne heijastavat kulttuurisia oletuksia ja joita käytetään niiden edistämiseen, tutkitaan myös. Viikoittaiset retket tarjoavat mahdollisuuksia tarkentaa käytännön taitoja ja ovat johdatus paikallisiin maantieteisiin.