Alkuperä ja ohjeet seikkailukoulutuksessa Prescott College

Alkuperä ja ohjeet seikkailukoulutuksessa

Kurssin tunnus
ADV41050
Kurssi antaa opiskelijoille akateemisen lukutaidon seikkailukasvatuksen alalla. Kurssilla tutkitaan luentojen, keskustelujen, tutkimusten ja kokeellisten projektien kautta monia ainutlaatuisen tieteenaloja. Tutkimalla historiallisia tutkimustyöhön ja teollistumiseen liittyviä vaikutuksia sekä muuttuvia näkemyksiä sekä vapaa-ajan että luonnon käsitteistä, opiskelijat näkevät miten ja miksi seikkailukasvatus syntyi kentäksi. Tutkitaan samankaltaisuuksia ja eroja läheisiin aiheisiin, kuten ulkoilmaopetus, virkistys, ympäristötieteet ja kokemuksellinen koulutus. Opiskelijat harjoittavat useita tutkimus- ja kirjoitustapoja tutkiessaan kriittisesti seikkailukasvatuksen nykyisiä suuntauksia. Kurssin suoritettuaan onnistunut opiskelija on kehittänyt kyvyn keskustella älykkäästi ja syvällisesti seikkailukasvatuksen menneisyyden, nykyisen ja tulevan merkityksen opiskelu- ja ura-alueena.

Opettanut

http://my-archive.prescott.edu/resources/ajax/portraits/forrest.schwartz_995013696.jpeg

Forrest Schwartz

|Tiedekunta / johtaja, seikkailukoulutuksen maisteri

forrest.schwartz@prescott.edu