Ulkoilu ja vapaa-aika | Prescott College

Ulkoilu ja vapaa-aika

Kurssin tunnus
ADV21052
Kurssi tarjoaa johdannon seikkailukoulutusohjelman monipuolisiin puoliin. Kaikkien tieteenalojen opiskelijoita kannustetaan ilmoittautumaan ja tutkimaan laajaa seikkailukasvatuksen kenttää. Opiskelijoilla on mahdollisuus henkilökohtaiseen ja ammatilliseen kasvuun suunnittelemalla ja toteuttamalla useita seikkailuharrastuksia (esim. Kalliokiipeilyä, joen juoksua, navigointia, retkikuntareppuja) ulkona. Opiskelijat osallistuvat ryhmän kehittämiseen, kommunikointiin, palautteeseen ja itseohjautuihin oppimistaitoihin ja tekniikoihin, jotka asettavat itselleen menestys tulevaisuuden kenttäpohjaisilla kursseilla. Ilmaiset aiheet, mukaan lukien seikkailu- ja etsintähistoria, maisema- ja paikkaopinnot sekä ulkoilmaopetuksen alkuperät, rikastuttavat opiskelijoiden näkökulmaa seikkailukasvatukseen ja toimivat keinona arvioida ja määrittää heidän oma sitoutumisensa ja soveltuvuutensa ulkona johtamiseen ja virkistyskäyttöön .