Top-Rope Climbing, Johdatus | Prescott College

Top-Rope Climbing, Johdatus

Kurssin tunnus
ADV22012
Kurssitarjonnan tarkoituksena on esitellä tiivistetyn kiipeilyn peruselementit tukevassa ja osallistavassa ympäristössä. Opiskelijat perehdytetään kalliokiipeilytoimintaan ja urheilulle ominaiseen henkilökohtaiseen ryhmäkehitykseen. Kolme kenttäpäivää seuraa tätä johdantoa, jossa opiskelijat oppivat kiipeilyyn käytetyt solmut ja välineet ja ovat sitten mahdollisuuden tutkia liikettä pystysuunnassa. Ihmiskokemusta korostetaan tämän johdannon aikana kiinnittäen erityistä huomiota emotionaaliseen kasvuun, ryhmäkokemukseen ja ulkoilmaolosuhteissa olemisen iloon. Kurssi painottaa ryhmäpuheenvuoroja ja tarkkaavaisuutta rockin inspiroimiin tunteisiin. Opiskelijat etenevät sarjassa oppitunteja, jotka sisältävät perusturvallisuusprotokollat, välineet, virittämisen, liikkumisen ja henkiset näkökohdat. Kurssi päättyy reflektoivaan käytäntöön, joka on tarkoitettu siirtämään henkilöiden välisiä ja sisäisiä oppimisia muihin elämän osiin.