Erämaassa olemisen tapoja | Prescott College

Erämaassa olemisen tapoja

Kurssin tunnus
ADV21055
Kuinka ei-länsimaiset kulttuurit tarkastelevat luonnonmaisemaa ja ovat vuorovaikutuksessa sen kanssa miten amerikkalaiset näkemyksemme luonnosta ja luonnonsuojelusta vievät maailmanlaajuisesti ja vaikuttavat ihmisiin maailmanlaajuisesti Tässä luokassa tarkastelemme tapoja, joilla luontoa rakastava kulttuuri ja tieteellisesti perustuvat suojelumenetelmät Länsimaista tuleva säilyminen liikkuu kriittisillä tavoilla ympäri maailmaa ja kysy, kuinka nämä ajatukset ja käytännöt ovat muuttaneet kulttuuriset, sosiaaliset ja taloudelliset käytännöt maailmanlaajuisesti. Keskitymme erityisesti vaikutukseen alkuperäiskansoihin.