Naisten aiheet erämaajohtajuudessa | Prescott College

Naisten aiheet erämaajohtajuudessa

Kurssin tunnus
ADV21704
Tällä kurssilla opiskelijat tutkivat, mitä tarkoittaa naisellinen ilmaista ja rohkeasti ilmentyä erämaaretkien yhteydessä. Vedämällä womxnin kirjoittamista ja ilmaisua sekä omia ainutlaatuisia kokemuksiamme keskustelemme monista womxnin kohtaamista haasteista pääsyyn, edustamiseen ja ryhmädynamiikkaan. Kurssin perimmäisenä tarkoituksena on luoda yhteys omaan naispuoliseen keskusteluun ja kehittää menetelmiä naisten tunnistavien seikkailukoulutuksen osallistujien tehokkaaseen palvelemiseen. Osaamisen ja luottamuksen lisäämiseksi opiskelijat harjoittavat myös teknisiä taitoja, joihin kuuluvat kalliokiipeily, reppu, kanjoneuvointi, veneily, vuorikiipeily, hiihto, navigointi ja vähävaikutteinen retkeily tukevassa, kilpailun ulkopuolella. Kurssin onnistuneesti suorittaneet opiskelijat voivat paremmin esiintyä yhden ja seksi sukupuolen seikkailukoulutuksessa johtajina ja osallistujina. Kurssin on tarkoitus toimia myös ylimmän divisioonan teknisten taitojen kurssien valmisteluna.