Ecotherapy

Allekirjoituskurssit
Neuvontataitojen ekologinen psykologia: paradigmat ja näkökulmat
Muoto ja kuvio luonnossa
Johtaminen luonnon ja psyyken eriyttämisen kautta

Ekoterapian viiden kurssin keskittyminen integroi seuraavien alueiden näkökulmat teoreettiseksi taustana lähestymistavalle neuvonnan harjoittamisessa:

ekopsykologia
Syvä ekologia
ecofeminism
Ekologia
Luontopohjainen kokemuksellinen oppiminen
Alkuperäiskansojen maailmankatsomuksen historialliset ja nykyiset näkökulmat
Maaperäiset perinteiset parannuskäytännöt
Itäinen filosofia
Rituaalien ja kulkemisriittojen antropologinen tutkimus
Transpersonaalinen psykologia
Tietoisuuden teoria
Ohjelma soveltaa tätä näkökulmien integrointia nykyisten erämaa- ja ekoterapiakäytäntöjen yhteydessä. Se sisältää painotuksen kokemukselliseen oppimiseen, ryhmätyöhön ja näkemyksen helpottamiseen terapeuttisina tekniikoina, sekä tutkimuksen oppimisen siirron kysymyksistä.

Toisin kuin muut ekologiset psykologiset koulutusmenetelmät, tämä ohjelma vaatii sitoutumista sovellukseen osana harjoittelua ja harjoittelua, ja siitä käy ilmi opiskelijan harjoittelu ja kokemukset kentältä. Opiskelijoiden tulee dokumentoida osaaminen ekoterapiataitojen käytännöstä kliinisessä valvonnassa kliinisessä ympäristössä osana heidän koulutustaan. Koska ohjelma on rajoitettu-oleskelulupa, pääsy mahdollisuuksiin soveltaa näitä taitoja on merkittävä odotus, jonka opiskelija täyttää.

Erämaasta, seikkailupaikoista, puutarhaviljelystä, laajasta eläinten avustamasta tai luontopohjaisesta ympäristöstä kiinnostuneet opiskelijat ja ekopsykologisen terveyden ja ympäristösuunnittelun alalla teollisuutta kuulevat neuvonantajat pitävät tätä ohjelmaa kelvollisena.

Neljä vaadittua tehoainetta ovat tärkeä osa pitoisuutta ekopsykologiassa.

Inkvenssi Backcountry tarjoaa kenttäkokemuksen peruskuntien integroinnista perustavan ekopsykologian ohjausteorian integrointiin.
Urban Intensive korostaa luontopohjaisia ​​neuvontahoitosovelluksia kaupunkiympäristössä.
Nature Intensive keskittyy luontopohjaisiin neuvontahoitosovelluksiin luonnollisessa ympäristössä.
Erityinen numero intensiivinen. Opiskelijat voivat korvata asiaankuuluvan ulkoisen koulutuksen ennakkoluvalla.
Kaikissa tarkoituksissa erityiskäsittelykysymykset, väestö ja ympäristö valitaan keskittymään nykyisen tutkimuksen ja kenttäsuuntausten perusteella.

Opiskelijat, jotka ovat jo suorittaneet maisterin tutkinnon mielenterveysharjoittelusta, voivat hakea liittymistä ohjelmaan ja työskennellä ekoterapian todistuksen saamiseksi. Tämä vaatii viiden 3-opintokurssin suorittamisen ja onnistuneen osallistumisen kahteen valinnaiseen intensiivikokoukseen.

Katso kohtaa Gainful Employment Disclosure

  • Ammatillinen pätevyys neuvontataitoissa ja käytännössä
  • Kyky integroida globaalit ja paikalliset kysymykset ammatilliseen neuvontakäytäntöön
  • Tietoisuus tarpeesta kehittää kulttuurierojen ja samankaltaisuuksien kunnioittamista ja kyky soveltaa tätä kulttuurista herkkyyttä neuvontaammattialaan
  • Henkilökohtaisen teoreettisen tietopohjan tunnistaminen ja kehittäminen, joka edistää tahallista neuvontakäytäntöä
  • Taito arvioida, kehittää ja soveltaa interventioita ja tekniikoita kunkin asiakkaan kulttuuriin, ainutlaatuisuuteen ja tarpeisiin perustuen
  • Tietoisuus ja ymmärrys siitä, miten eettisiä ja oikeudellisia kysymyksiä voidaan ratkaista neuvonantajan ammatissa

  • Valmis sovellus
  • Nykyinen palautus
  • Viralliset asiakirjat
  • Henkilökohtainen lausunto
Opettajasi