Sarah Foglesong | Prescott College

Sarah Foglesong

KM
Akateeminen lausunto

Uskon, että koulutuksen tarkoituksena on vähitellen syventää ymmärrystämme maailmasta, itsestämme ja paikastamme maailmassa. Koulutuksen näkeminen tällä tavalla johtaa minut opettajana erityisiin ymmärryksiin opiskelijoiden, opettajien ja yhteisön luonteesta oppimisessa. Uskon, että opiskelijat ovat keskeisiä oppimisprosessissa ja että heidän tehtävänään on osallistua kokonaan itsensä, yhteisön ja maailman tutkimiseen, että opettaja on vastuussa oppijan tarpeiden ja yhteiskunnan tarpeiden tasapainottamisesta ammatillisen koulutuksen kautta. valinnoista ja että suurempi yhteisö on tunnustettava läsnäolevaksi ja välttämättömäksi oppimisprosessissa. Käytän näitä keskeisiä uskomuksia jokaisessa opetus- ja oppimistilanteessa - muodollisessa ja epävirallisessa, pienestä lapsesta vanhaan, sukupuolen, rodun, sosioekonomisen aseman ja uskonnon mukaan - koska ne ovat joustavia mukauttamaan koulutusmatkojen vaihtelevaan luonteeseen. Me kaikki aloitamme omilla kysymyksillämme, ja kun elämme vastauksia kohti, koemme väistämättä ja tarvitsemme jotain erilaista matkan varrella.

koulutus

BA Ympäristötutkimus: Ympäristökasvatus, Prescott College

KM Varhaiskasvatus, Prescott College