Kestävän kehityksen hallinta (BA)

Jos olet intohimoinen liiketoimintaan ja ympäristöömme - sinulla on paikka tässä online-kandidaatin tutkinto-ohjelmassa.

Kestävän kehityksen johtamisen kandidaatin tavoitteena on antaa opiskelijoille koti henkilökohtaiseen näkemykseen siitä, kuinka suunnitella ja toteuttaa toimenpiteitä, jotka helpottavat liiketoiminnan tavoitteita ja yrittäjyyttä ottaen huomioon ympäristönäkökohdat. Ohjelma tukee heidän yhteisönsä fyysistä ympäristöä, siellä asuvien ihmisten arvoja, käytäntöjä ja tarpeita sekä asiaankuuluvien julkisten ja yksityisten yritysten vaikutuksia ja pääsypisteitä, joiden toiminta vaikuttaa yhteisön hyvinvointiin. Ohjelman aikana tehdyt projektit poistuvat opinnoista ja on suunniteltu vastaamaan opiskelijan yhteisön aitoja tarpeita. Opiskelijat voivat keskittyä maaseutu- tai kaupunkiympäristöön.

http://my-archive.prescott.edu/resources/ajax/portraits/pburkhardt_354.jpg

Paul Burkhardt

Presidenttitoimisto|Tiedekunta / varatoimitusjohtaja ja Provost

pburkhardt@prescott.edu

9283503214

http://my-archive.prescott.edu/resources/ajax/portraits/william.prado_1581454269.jpeg

William Prado

Ohje|Tiedekunnan / dekaanin, tutkinnon suorittaneet ja verkko-ohjelmat

william.prado@prescott.edu