Penjanje, Uvod u | Prescott College

Penjanje, Uvod u

ID tečaja
ADV22010
Ovaj predmet upoznaje studente sa osnovnim tehničkim vještinama povezanim sa penjanjem po stijenama. Odgovarajući student ima malo iskustva u penjanju po stijenama, a vodi se laganim napredovanjem tehničkih vještina, kako jednodnevnim, tako i noćnim izletima. Naglasak se stavlja na penjanje na vanjske vrvne užeta i mjesta sa više koraka, koristeći prirodne i nepokretne sidrene sisteme. Učenici se upoznaju s osnovnim čvorovima, rukovanjem konopom, nogavicama, signalima, sidrima i postavljanjem. Uz to se od učenika traži da razviju upravljanje rizikom, rješavanje problema i odlučivanje u razvoju tih vještina. Kretanje na stijeni, ravnoteža, kao i fizička i emocionalna sigurnost uključuju se svakodnevno dok se grupa kreće kroz ovaj napredak vještina.

Poučeno By