Politika nediskriminacije

Prescott College pridržava se svih saveznih i državnih zakona o građanskim pravima kojima se zabranjuje diskriminacija na privatnim visokim učilištima. Prescott College neće diskriminirati nijednog zaposlenika, podnositelja zahtjeva za zaposlenje, studenta ili podnositelja zahtjeva za prijem na temelju rase, religije, statusa sluha, osobnog izgleda, boje, spola, trudnoće, političke pripadnosti, izvora prihoda, mjesta poslovanja, prebivališta, vjeroispovijesti , vjera, etnička pripadnost, nacionalno podrijetlo (uključujući rodu), državljanstvo, tjelesni ili mentalni invaliditet, starost, bračni status, obiteljske odgovornosti, seksualna orijentacija, spol, rodni identitet, rodna ekspresija, veteran ili vojni status (uključujući posebnog branitelja, Vijetnam -era veteran, ili nedavno odvojeni veteran), predisponirajući genetske karakteristike, status žrtve žrtve porodičnog nasilja ili bilo koju drugu zaštićenu kategoriju prema primjenjivim lokalnim, državnim ili saveznim zakonima, uključujući zaštitu onih koji se protive diskriminaciji ili sudjeluju u bilo kojem postupku rješavanja u kampusu ili unutar ravnopravnog Povjerenstvo za zapošljavanje ili druge agencije za ljudska prava.

Ovo se pravilo primjenjuje na administraciju obrazovne politike, programa financijske pomoći ili bilo kojeg drugog programa koji se uglavnom daje studentima ili koji je dostupan studentima. Ured za ljudske resurse dostupan je za raspravu i istraživanje pitanja koja se tiču ​​diskriminacije.