In the Creeks & Canyons: Exploration of the Mogollon Rim | Prescott College

In de Creeks & Canyons: Exploration of the Mogollon Rim

Cursus id
ADV25008
In het droge zuidwesten is water de ongrijpbare katalysator voor leven en schoonheid. Op de zuidelijke grens van het Colorado-plateau, bekend als de Mogollon-rand, vloeien geologie en hydrologie samen en creëren een reeks majestueuze meerjarige natte canyons van zeldzame esthetische en ecologische betekenis. In deze veldgerichte cursus krijgen studenten een uitgebreid inzicht in de geografische en ecologische waarde van deze hoge woestijnpareltjes, en ook van de historische en voortdurende bedreigingen voor hun voortbestaan ​​op lange termijn. Cursusthema's zijn onder meer: ​​natuurlijke geschiedenis, geomorfologie, waterbiologie, plantkunde en oeverecologie (inclusief bedreigde soorten), menselijke impact - verleden en heden, veilige reis- en navigatietechnieken voor technisch canyoneering, en low impact reis- en kampeermethoden. Studenten zullen leren om milieueffectbeoordelingen van de onderzochte canyons uit te voeren, die landbeheerders zullen helpen bij hun beoordeling van de gezondheid van ecosystemen.