Leading Inclusively I: Theories for leading in Adventure Education | Prescott College

Leading Inclusively I: Theories for leading in Adventure Education

Cursus id
ADV21710
Deze cursus leiderschapstheorie is bedoeld om effectievere buiteninstructeurs te cultiveren via cultureel responsieve pedagogiek. In combinatie met Practices for Leading Inclusively in Adventure Education, zullen studenten kennis maken met theorieën (bijv. Kritische racetheorie, feministische theorieën, gendertheorie) en concepten met betrekking tot geslacht, ras, etnische en klassenidentiteit zoals toegepast op avontuurlijk onderwijs. Studenten worden gevraagd om kritisch betrokken te zijn door teksten te lezen, deel te nemen aan en cursusbesprekingen te faciliteren en een onderzoeksartikel in te vullen over een verwant en relevant onderwerp van hun keuze. Het uiteindelijke doel van deze cursus is dat studenten theorie in de praktijk integreren om compassionate, inclusieve en cultureel responsieve outdoor-programmering te bevorderen.