Risicobeheer | Prescott College

Risk Management

Cursus id
ADV21030
Deze cursus biedt een brede inleiding tot het concept van risicobeheer in verschillende disciplines. Studenten kunnen deze principes en praktijken van risicobeheer toepassen in avontuurlijke educatie, veldwetenschappen of andere loopbaancontexten. Een overzicht van het veld zal de 'geleerde lessen'-benadering van de industrie, de luchtvaart en met name buiten- en wildernisprogrammering bevatten. In de klas zullen discussies over casuïstiek een inleiding bieden op praktijken en mogelijke problemen die inherent zijn aan het veld. Dit bevordert kritisch denken en peer-communicatievaardigheden en ontwikkelt tegelijkertijd een praktische kennis van onderwerpen op het gebied van risicobeheer. Basisconcepten zoals "risico versus beloning", "gevolg versus waarschijnlijkheid" en "risicoaversie versus acceptatie" komen aan bod. Studenten ontwikkelen een professionele benadering van risicobeheer voor hun toekomstige carrière. Bovendien zal gedragsonderzoek met betrekking tot mogelijke denkfouten en "valkuilen" inherent aan de besluitvorming studenten helpen hun eigen denken en oordeel te evalueren voor gebruik in hun werk en recreatieve bezigheden. Juridische benaderingen van risicobeperking, zoals erkenning van risico, afstand van aansprakelijkheid en een overzicht van de onrechtmatige daad worden behandeld. Risico's verbonden aan internationaal reizen en programmeren worden ook aangepakt. Studenten personaliseren de cursus in een onderzoeksonderwerp van hun keuze.