Sarah Foglesong | Prescott College

Sarah Foglesong

M.Ed.
Academische verklaring

Ik geloof dat het doel van educatie is om geleidelijk dieper te reizen in ons begrip van de wereld, onszelf en onze plaats in de wereld. Het zien van onderwijs op deze manier leidt me, als leraar, tot specifieke opvattingen over de aard van de studenten, de leraar en de rol van de gemeenschap in het leren. Ik geloof dat studenten centraal staan ​​in het leerproces en dat hun rol is om volledig deel te nemen aan hun verkenningen van zichzelf, de gemeenschap en de wereld, dat de leraar verantwoordelijk is voor het in evenwicht brengen van de behoeften van de leerder met de behoeften van de maatschappij via hun professionele keuzes, en dat de grotere gemeenschap moet worden erkend als alomtegenwoordig en essentieel in het leerproces. Ik pas deze kernovertuigingen toe op elke onderwijs- en leersituatie - formeel en informeel, van jong tot ouder, over geslacht, ras, sociaal-economische status en geloof - omdat ze flexibel zijn om tegemoet te komen aan de variabele aard van educatieve reizen. We beginnen elk met onze eigen vragen, en terwijl we die uitleven naar de antwoorden, ervaren en hebben we onvermijdelijk onderweg iets anders nodig.

Educatie

BA Milieukunde: milieueducatie, Prescott College

M.Ed. Vroegschoolse educatie, Prescott College