Master of Science in Counselling, Vital Statistics

Master of Science in Counselling, Vital Statistics - Academisch jaar 2019-2020

Slagingspercentage voor diplomeringsexamens *
Begeleider voorbereiding uitgebreid onderzoek (CPCE) 90%
National Counselor Examination (NCE) * 100%
Voltooiingspercentage** 64%
Aantal afgestudeerden in het academisch jaar 36
Vacature plaatsingspercentages*** 92%

*Het slagingspercentage is voor studenten en afgestudeerden die zich hebben geregistreerd voor het afleggen van het National Counselor Examination for Licensure and Certification (NCE) via de National Board for Certified Counselors (NBCC).

**Percentage toegelaten studenten dat binnen de verwachte tijdsperiode afstudeert van een opleiding.

***Werkgelegenheidspercentage op basis van antwoorden uit een enquête die naar 19/20 afgestudeerden is gestuurd; responspercentage 36%.