Prescott College Titel IX

Beleid inzake non-discriminatie

Prescott College houdt zich aan alle federale en nationale burgerrechtenwetten die discriminatie in particuliere instellingen voor hoger onderwijs verbieden.Prescott College zal geen enkele werknemer, sollicitant, student of kandidaat voor toelating discrimineren op basis van ras, religie, gehoorstatus, persoonlijke verschijning, kleur, geslacht, zwangerschap, politieke overtuiging, bron van inkomsten, vestigingsplaats, woonplaats, religie , geloof, etniciteit, nationale afkomst (inclusief afkomst), staatsburgerschap, lichamelijke of geestelijke handicap, leeftijd, burgerlijke staat, gezinsverantwoordelijkheden, seksuele geaardheid, geslacht, genderidentiteit, geslachtsuitdrukking, veteraan of militaire status (inclusief speciale gehandicapte veteraan, Vietnam -era-veteraan, of recent gescheiden veteraan), predisponerende genetische kenmerken, de status van slachtoffer van huiselijk geweld of enige andere beschermde categorie onder de toepasselijke lokale, provinciale of federale wetgeving, inclusief bescherming voor diegenen die tegen discriminatie zijn of deelnemen aan een afwikkelingsproces op de campus of binnen de Equal Employment Opportunity Commission of andere mensenrechtenorganisaties. Om ons volledige beleid en procedures van Titel IX te bekijken / downloaden Klik hier.

Beleid inzake discriminerende intimidatie

Studenten, personeel, beheerders en faculteit hebben recht op een werkomgeving en een educatieve omgeving zonder discriminerende intimidatie. Prescott CollegeHet beleid van intimidatie is niet bedoeld om educatieve inhoud of discussies binnen of buiten het klaslokaal die relevante, maar controversiële of gevoelige onderwerpen bevatten die worden beschermd door academische vrijheid, te verhinderen of te verbieden.

Beleid inzake seksuele intimidatie

Prescott College zet zich in voor het bieden van een werkplek en educatieve omgeving, evenals voor andere voordelen, programma's en activiteiten, die vrij zijn van intimidatie, discriminatie en vergelding. Om naleving van federale en nationale burgerrechtenwetten en -regelgeving te verzekeren, en om te bevestigen dat het zich inzet voor het bevorderen van de doelstellingen van eerlijkheid en rechtvaardigheid in alle aspecten van het educatieve programma of de activiteit, Prescott College heeft intern beleid en procedures ontwikkeld die een snel, eerlijk en onpartijdig proces bieden voor degenen die betrokken zijn bij een beschuldiging van intimidatie of discriminatie op basis van de status van beschermde klasse en voor beschuldigingen van vergelding. Prescott College waardeert en handhaaft de gelijkwaardigheid van alle leden van zijn gemeenschap en streeft naar een evenwicht tussen de rechten van de partijen in het klachtenproces in een vaak moeilijke tijd voor alle betrokkenen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het Titel IX Beleid inzake seksuele intimidatie.

Titel IX Coördinator

Het Prescott College Titel IX Coördinator houdt toezicht op de naleving van alle aspecten van dit beleid. De coördinator rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van het college. Vragen over dit beleid moeten worden gericht aan de Titel IX-coördinator. Iedereen die een melding wil maken met betrekking tot dit beleid, kan dit doen door het probleem te melden aan de titel IX-coördinator van het college:

Kristine Preziosi
Titel IX Coördinator
Bureau voor studentenzaken
220 Grove Avenue
Prescott, Arizona 86301
+928 (350) 2306
kpreziosi@prescott.edu

Bovendien kunnen anonieme meldingen worden gedaan door rapporterende partijen en / of door derden te gebruiken het online rapportageformulier. Merk op dat deze anonieme rapporten ertoe kunnen leiden dat de instelling onderzoek moet doen.

Beleid inzake accommodatie van handicaps

Prescott College zet zich in voor volledige naleving van de Americans With Disabilities Act van 1990 (ADA en ADAAA) en Section 504 van de Rehabilitation Act van 1973, die discriminatie verbieden van gekwalificeerde personen met een handicap, evenals andere federale en nationale wetten met betrekking tot personen met een handicap . Volgens de ADA en de wijzigingen ervan heeft een persoon een handicap als hij een lichamelijke of geestelijke beperking heeft die een belangrijke levensactiviteit aanzienlijk beperkt. De ADA beschermt ook personen die een record hebben van een aanzienlijk beperkende beperking of die door de instelling als gekwalificeerd worden beschouwd of niet. Een substantiële beperking is een beperking die een belangrijke levensactiviteit, zoals horen, zien, spreken, ademen, manuele taken, wandelen of voor zichzelf zorgen, aanzienlijk beperkt of beperkt.

Studenten met een handicap

Prescott College zet zich in om gekwalificeerde studenten met een handicap redelijke aanpassingen en ondersteuning te bieden die nodig is om gelijke toegang tot de academische programma's en activiteiten van het College te garanderen. Verzoeken om accommodatie worden schriftelijk gedaan via het gehandicaptenkantoor:

Academische diensten, hulpmiddelen en tijdelijke handicaps.

ADA-coördinator
Mari Longpre
telefoon: 928-350-2259
e-mail: accommodations@prescott.edu