Federal TEACH Grant

TEACH Grant

Prescott College deltar i Federal TEACH Grant. Dette tilskuddet har en tjenesteplikt. For å finne ut hvordan du kan kvalifisere deg, kan du gå til TEACH-stipendwebsiden på lenken nedenfor.  

Federal TEACH Grant Program gir tilskuddsmidler til kvalifiserte studenter som fullfører eller planlegger å fullføre kurs som er nødvendige for å begynne en karriere i undervisningen, og som samtykker i å tjene i minst fire år som en fulltids, høyt kvalifisert lærer i en høyt behovsfelt, på en skole som betjener elever med lav inntekt.

Kvalifiserte heltidsstudenter kan motta $ 4,000 per år i TEACH Grant-midler, opp til maksimalt $ 16,000 for studenter (kun 1-bachelorgrad) og $ 8,000 for doktorgradsstudier. Inntekt er IKKE et vederlag når du bestemmer valgbarhet.

TEACH-tilskuddet reduserer ikke støtteberettigelsen for behovsbasert hjelp. Læringsstipend, kombinert med all annen økonomisk støtte, kan ikke overstige en students deltagelseskostnader. De Prescott College policyen er å redusere lånebeløpene først, deretter TEACH, før du reduserer andre tildelingsbeløp. Unnlatelse av å fullføre den nødvendige undervisningsplikten resulterer i konvertering av TEACH-tilskuddet til et føderalt direkte usubsidert lån med renter som påløper fra den dagen tilskuddet ble utbetalt. 

TEACH Grant