Forskning om avansert utdanning | Prescott College

Avansert utdanningsforskning

Kurs-ID
MAED57080
Dette er et kurs for studenter som er interessert i å utføre eller utføre utdanningsforskning. Gjennom dette kurset skal studentene forske og bygge konseptuelle rammer, og arbeide sammen med professoren for å skissere, organisere og generere original forskning. Studentene på dette kurset vil diskutere generell forskningsstruktur, metodikk, forskningsspørsmål og vil delta i intens skriving. Dette kurset er eksepsjonelt godt egnet for studenter som skriver papirsteinsoppgaver, avhandlinger, avhandlinger eller noen form for original utdanningsforskning.