Modeller og modaliteter for eventyrterapiprogrammer Prescott College

Modeller og modaliteter for eventyrterapi

Kurs-ID
ADV41500
Dette kurset introduserer studentene til en rekke programmodeller og modaliteter innen eventyrterapi. Kurset skal også utforske filosofiene og oppdragene som skiller forskjellige programmer, så vel som utfordringene og suksessene i å møte programmålene. I tillegg til program- og anleggsbesøk, vil vi også bruke tid på å oppleve statlige og nasjonale parker i hele regionen når vi undersøker interseksjonaliteten mellom det naturlige miljøet og menneskers helse og velvære. Dette kurset er ideelt for studenter som er interessert i å forfølge en karriere innen opplevelsesterapi, villmarksterapi, økoterapi, økosykologi eller relatert terapeutisk opplevelsespraksis. En tentativ feltopplevelse er planlagt for uke 3 av blokken (i påvente av en risikostyringsvurdering) for å gi studentene en mulighet til å anvende kursprinsipper i en feltomstilling.

Lært av

http://my-archive.prescott.edu/resources/ajax/portraits/forrest.schwartz_995013696.jpeg

Forrest Schwartz

|Fakultet / direktør, MA i Graduate Adventure Education

forrest.schwartz@prescott.edu