Klimaendringer II: Advokacy and Praxis | Prescott College

Klimaendringer II: Advokacy and Praxis

Kurs-ID
EDU77506
Climate Change II: Advocacy and Praxis er et applikasjonsbasert kurs designet for å integrere teoretiske konsepter fra Climate Change og andre kjernedoktortilbud. Kurset skal benytte prinsipper fra voksenlæringsteori for å gi rom for studentene til å aktualisere et interessedrevet samfunnsbasert eksperimentell læringsprosjekt, orientert rundt klimaendringer og klimarettferdighet i samfunnet deres. Studentene kan videreutvikle prosjekter som EPICC eller CITE-prosjekter eller sette i gang nye meningsfulle engasjementer i samfunnet deres.