Expressive Arts Therapy Capstone Project | Prescott College

Expressive Arts Therapy Capstone Project

Kurs-ID
MAAT59301
Expressive Arts Therapy (EAT) Capstone Project er designet som et kulminerende vitenskapelig prosjekt. Capstone-kurset gir studentene kunnskap og ferdigheter knyttet til forståelse og evaluering av forskning og forståelse av forskningsmetodikk, inkludert kvalitative og kvantitative design. Viktigheten av forskning i psykiske helseprofesjoner, etiske, praktiske og juridiske hensyn, og bruken av forskning for å vurdere effektiviteten til mentale helsetjenester vil bli adressert. Studentene skal utvikle et forskningsbasert prosjekt som adresserer et behovsområde innen ekspressiv kunst og / eller kunstterapipraksis.