International Mountain Expedition: (Sted / aktivitet TBD av instruktør) | Prescott College

International Mountain Expedition: (Sted / aktivitet TBD av instruktør)

Kurs-ID
ADV23000
Dette intensive, feltbaserte kurset er passende for mellomstudenter og avanserte studenter med solid bakgrunn i utvidet backcountry-reise i fjerne omgivelser. Fokuset er på implementering av en selvforsynt fjellklatringsprogresjon i et fremmed land. Kurset vil omfatte utforskninger av regionale kulturer, geografi og bestigninger av passende fjellklatringsmål. Forventningen er at studentene skal bygge videre på eksisterende ferdigheter og kunnskap om backcountry, men ingen tidligere erfaring med fjellklatring er nødvendig. Temaer som skal behandles inkluderer: ekspedisjonsplanlegging og logistikk, reiseruteutvikling, ledelse, områdespesifikke tekniske ferdigheter, sikkerhet og fareevaluering og stedsbaserte naturhistoriske og kulturstudier.