Just Art: Art & Social Change | Prescott College

Just Art: Art & Social Change

Kurs-ID
AHU21045

Kunst og sosial endring utsetter studentene for rollen som tverrfaglig kunst for å engasjere personlig og politisk erfaring, mens de informerer studentene om konseptuell kunst og metoder som har blitt brukt historisk og i samtidskultur for sosial diskurs. Gjennom forskning og diskusjon vil studentene lære om kunstens innvirkning på samfunnet og utforske en rekke sosiale og miljømessige estetiske inngrep. Studentene skal lage individuelle og samarbeidsprosjekter, lære grunnleggende konsepter om design, kritiske ferdigheter og relevante kunstteorier som svarer på sosiale spørsmål, inkludert makt og privilegium i kunstverdenen.