Leading Inclusively I: Theories for leading in Adventure Education | Prescott College

Leading Inclusively I: Theories for leading in Adventure Education

Kurs-ID
ADV21710
Dette ledelsesteorikurset er ment å kultivere mer effektive friluftsinstruktører gjennom kulturelt responsive pedagogikk. Studentene vil bli introdusert i forbindelse med Practices for Leading Inclusively in Adventure Education, og blir introdusert for teorier (f.eks. Kritisk raseori, feministiske teorier, kjønnsteori) og begreper i forhold til kjønn, ras, etnisk identitet og klasseidentitet som anvendt på eventyropplæring. Studentene blir bedt om å kritisk engasjere seg ved å lese tekster, delta og legge til rette for kursdiskusjoner og fullføre et forskningsoppgave om et beslektet og relevant tema etter eget valg. Det endelige målet med dette kurset er at studentene skal integrere teori i praksis for å videreformidle medfølende, inkluderende og kulturelt responsiv utendørs programmering.