Opprinnelse og veibeskrivelse i opplevelsesopplæring | Prescott College

Opprinnelse og veibeskrivelse i opplevelsesopplæring

Kurs-ID
ADV41050
Dette kurset gir studentene akademisk leseferdighet innen opplevelsesopplæring. Gjennom forelesninger, diskusjoner, forskning og erfaringsprosjekter utforsker dette kurset de mange fasettene som inkluderer denne unike disiplinen. Gjennom å undersøke historiske påvirkninger i forhold til utforskning og industrialisering, samt de skiftende synene på begrepene både fritid og natur, ser studentene hvordan og hvorfor opplevelsesopplæring dukket opp som et felt. Likheter og forskjeller til beslektede felt, som friluftsopplæring, rekreasjon, miljøvitenskap og erfaringsundervisning blir undersøkt. Studentene praktiserer flere former for forskning og skriving mens de kritisk undersøker dagens trender innen opplevelsesopplæring. Etter endt kurs skal den suksessrike studenten ha utviklet evnen til å snakke intelligent og med dybde angående fortid, nåværende og fremtidig betydning av eventyrutdanning som et studieretning og karriere.

Lært av

http://my-archive.prescott.edu/resources/ajax/portraits/forrest.schwartz_995013696.jpeg

Forrest Schwartz

|Fakultet / direktør, MA i Graduate Adventure Education

forrest.schwartz@prescott.edu