Stedsbasert utdanningsteori | Prescott College

Stedsbasert utdanningsteori

Kurs-ID
MAED57033
I dette kurset vil studentene engasjere seg i stedsbasert utdanning fra en rekke kulturelle og teoretiske synspunkt, undersøke filosofier, fordeler og metoder, samtidig som de kritisk reflekterer over deres personlige fortid og nåværende forbindelser til sted. Disse forståelsene vil deretter utvides til å omfatte de skolastiske perspektivene til stedsbasert utdanning: en pedagogikk og metodikk som bruker lokalsamfunn og miljø som utgangspunkt for å undervise i konsepter i en rekke fagdisipliner. Stedsbasert utdanning, som legger vekt på erfarings- og tverrfaglig læring, har vist seg å øke akademisk prestasjon, styrke fellesskap, styrke studentene? takknemlighet for den naturlige verden, og fremme et sunt engasjement for å tjene som aktive, medvirkende borgere. Studenter på dette kurset vil kritisk undersøke disse påstandene gjennom forskning, diskusjon og observasjon av initiativer i samfunnet deres. I tillegg vil studentene ha muligheten til å fokusere på en aldersgruppe, som for eksempel tidlig barndom, grunnskole, ungdom eller voksen befolkning.

Lært av

http://my-archive.prescott.edu/resources/ajax/portraits/gretchen.gano_2144893042.jpeg

Gretchen Gano

|Fakultet / direktør, kjernepensum

gretchen.gano@prescott.edu