Poesiverksted | Prescott College

Poesiverksted

Kurs-ID
AHU23350
"Verden er aldri den samme når et dikt er blitt lagt til den," sa Dylan Thomas .... dette "bidraget til virkeligheten .... hjelper til med å endre universets form" ved å utvide vår forståelse av oss selv og verden rundt oss. I Poetry Workshop eksperimenterer studentforfattere med måter å oversette sin opplevelse av verden til et språk og form tilgjengelig for andre. I løpet av de første ukene av kurset vil studentene delta i uformelle skriveøvelser i klassen og diskusjoner om publisert poesi. Etter å ha blitt kjent og utstyrt med en rekke uttrykksfulle teknikker, vil elevene begynne å lage egne dikt og lese og svare på klassekameratene? arbeid. Verkstedet vil ikke bare gi studentene en uvurderlig gave fra et oppmerksomt publikum for deres arbeid under fremdrift, men også gaven til å lære å gi og motta gjennomtenkt, konstruktiv kritikk. Studentene vil også sammenstille et manuskript av revisjoner og fullføre et individuelt prosjekt.