Spansk jeg, mellomliggende | Prescott College

Spansk jeg, mellomliggende

Kurs-ID
CRS41022
Målet med kurset er å øke studentenes fasiliteter med stemning, anspenthet, formspråk og profesjonelt ordforråd i tillegg til å utdype kunnskapen om kulturer og tradisjoner i den spansktalende verden. Klassetid vil legge vekt på omfattende tale- og skrivemuligheter for hver student med forventning om at studentene skal samhandle med flytende foredragsholdere i tjeneste-læringsmiljøer i tillegg til og utenfor klasserommet. Studentene skal være i stand til å forstå og snakke effektivt for å beskrive personlige hendelser og verdensbegivenheter, samt hypotese om fremtiden og andre synspunkter.