Spesielle emner i AE: Advanced Models for Leadership and Facilitation | Prescott College

Spesielle emner i AE: Advanced Models for Leadership and Facilitation

Kurs-ID
ADV41705
Hvordan ser det ut som å lede på tvers av de forskjellige feltene innen opplevelse og utendørs opplevelsesopplæring. Hvordan kan vi som eventyrpedagoger bygge verktøyene som styrker studentene i en rekke miljøer og utdanningsmåter utdanning inkludert tradisjonell gruppeprosess i ungdoms-, tenårings- og voksenopplæringskurs, adaptiv idrettsopplæring og rekreasjon, villmarksterapi og fokuserte kurs for spesifikke brukere som alle kvinnelige grupper, Students of Color eller Veterans-grupper. Sammen skal vi bygge videre på det grunnleggende i gruppeprosess og utforske avanserte ledelses- og tilretteleggingsmodeller som oppfyller spesifikke student- og gruppebehov. Kursaktiviteter inkluderer læring fra utøvere i feltet, intervjue eksperter og besøke programmer for å lære om og oppleve forskjellige tilnærminger til gruppeprosessen. Studentene vil også ha muligheten til å ta i bruk innlærte tilretteleggingsverktøy i feltinnstillinger for å bygge sterke ferdigheter satt i gruppefasilitasjonsmodeller på tvers av feltene til utendørs erfaring.