Studentundervisning - grunnskoleopplæring | Prescott College

Studentundervisning - grunnskoleopplæring

Kurs-ID
MAED57199
Student Teaching er den siste opplevelsen i steinsteinfeltet, slik at studenten kan praktisere anvendelsen av teoretisk kunnskap samt demonstrere mestring i planlegging, instruksjon for forskjellige studenter, vurdering, klasseromsledelse og faglig dyktighet. Gjennom hele studentens undervisnings- / praksisoppgave forventes det at studenten svarer på kritiske tilbakemeldinger og deltar i alle fasetter i klasseromsundervisningen, fra daglig instruksjon til oppgaver som er tildelt utenfor klasserommet, utenomfaglige forpliktelser, foreldre-lærer-konferanser og eventuelle andre tillegg ansvar som typisk utføres av veilederen innen det spesifikke undervisningsmiljøet.