Undervisning og læring i opplevelsesopplæring | Prescott College

Undervisning og læring i opplevelsesopplæring

Kurs-ID
ADV21225
Hva betyr det å være en meget effektiv pedagog Dette kurset introduserer studentene til den intensjonelle bruken av en rekke effektive undervisningspraksiser som gjelder for et bredt spekter av pedagogiske bestrebelser med vekt på opplevelsesopplæringsinnstillinger. Spesielt fokus er lagt på å tilrettelegge for kognitiv og psykomotorisk ferdighetsutvikling, øke studentengasjementet gjennom effektiv bruk av spørsmål og diskusjoner, formulere læringsresultater, planlegge leksjoner og vurdere studentens læring. Studentene får praktisk erfaring med å utvikle og levere leksjoner gjennom flere fagfelleundervisningssesjoner der det gis god mulighet til å avgrense ferdighetene deres som pedagoger. Studentene utvikler og praktiserer også evnen til å gi og motta meningsfylte, vekstorienterte tilbakemeldinger. Med dette kurset som grunnlag, kan passende påfølgende kurs for opplevelseslærere inkludere The Art of Teaching, Curriculum Design, Learning Theories, Group Process, and Teaching Practicum kurs.

Lært av

http://my-archive.prescott.edu/resources/ajax/portraits/forrest.schwartz_995013696.jpeg

Forrest Schwartz

|Fakultet / direktør, MA i Graduate Adventure Education

forrest.schwartz@prescott.edu