Top-Rope Climbing, Introduksjon til | Prescott College

Top-Rope Climbing, Introduksjon til

Kurs-ID
ADV22012
Dette kurstilbudet er designet for å introdusere de grunnleggende elementene i klatring i et kondensert format i et støttende og inkluderende miljø. Studentene blir introdusert for aktiviteten med fjellklatring og den personlige gruppeutviklingen som ligger i sporten. Tre feltdager følger denne introduksjonen der elevene lærer de grunnleggende knutene og utstyret som brukes i klatring, og deretter har en sjanse til å utforske bevegelse på det vertikale riket. Den menneskelige opplevelsen blir vektlagt under denne introduksjonen med spesiell oppmerksomhet rettet mot emosjonell vekst, gruppeopplevelse og gleden ved å være i et utemiljø. Kurset vektlegger gruppesammensetninger og oppmerksomhet mot de emosjonelle elementene inspirert av rock. Studentene går videre gjennom en serie leksjoner, inkludert grunnleggende sikkerhetsprotokoller, utstyr, belaying, bevegelse og mentale aspekter. Kurset avsluttes med en reflekterende praksis designet for å overføre inter- og intrapersonlige læringer til andre elementer i livet.