Forstå og eliminere hverdagens ulikhet i utdanning | Prescott College

Forstå og eliminere hverdagens ulikhet i utdanning

Kurs-ID
EDU72000
Dette kurset er utviklet for å styrke vår forståelse av utdanningsmessig ulikhet og urettferdighet og våre evner til å dyrke utdannelsesmessig rettferdighet og rettferdighet ved å studere spesifikke eksempler på hvordan rasisme, transfobi, heteroseksisme, kanisme og andre former for undertrykkelse fungerer i politikk, praksis, ideologier og institusjonelle kulturer. Ved å bruke saksforhold fra utdanningsinstitusjoner og sammenhenger, vil vi øve på å identifisere lag av skjevhet og ulikhet i hverdagslige utdanningssituasjoner og hvordan de er knyttet til større, strukturelle forhold. Dette vil tillate oss å praktisere de "fem evnene til egenkapitallitteratur": å anerkjenne ulikhet selv i de subtile former, svare på ulikhet på kort sikt (ved å adressere situasjoner når de oppstår), rette opp ulikhet på lengre sikt (ved å koble sammen situasjoner som oppstå til sine grunnleggende institusjonelle årsaker), aktivt dyrke egenkapital (ved å utvikle aktivt anti-undertrykkende politikk, praksis, institusjonelle kulturer og ideologier), og opprettholde egenkapital (ved å flytte aksjeforpliktelser fremover selv i møte med uunngåelig motstand).