Kriminalitetsstatistikk

Følgende er kriminalitetsstatistikker for og utenfor campus samt City of Prescott. Statistikkinformasjon om kriminalitet er samlet i en årlig sikkerhetsrapport.

Clery-kategori Residenshaller **På universitetsområdet Ikke-Campus Offentlig eiendom Uncategorized
DISSIPLINÆRE TILTAK: Ulovlig våpenbesittelse
2018 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
DISSIPLINÆRE TILTAK: Brudd på narkotikalovgivningen
2018 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
DISSIPLINÆRE TILTAK: Brudd på vinmonopol
2018 0 0 0 0 0
2017 2 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
ARRESTER: Ulovlig våpenbesittelse
2018 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
ARRESTER: Brudd på narkotikalovgivningen
2018 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 3 0
ARRESTER: Brudd på vinmonopol
2018 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 2 0
Straffbare forhold: Mord / ikke-neg. uaktsomt drap
2018 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
Straffbare forhold: Sex lovbrudd - tvang
2018 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
Straffbare forhold: Sex lovbrudd - ikke-tvang
2018 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
KRIMINIALVERN: Røveri
2018 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
Straffbare forhold: Aggravated Assault
2018 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
KRIMINALE FORVISNINGER: Innbrudd
2018 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
KRIMINALE KRAV: Tyveri av motorkjøretøy
2018 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
Straffbare forhold: Brannstiftelse
2018 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
HENDELSER: Vold i hjemmet
2018 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
HENDELSER: Datingvold
2018 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
HATKRIMIER: Mord / Ikke-neg. uaktsomt drap
2018 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
HATKRIMIER: Uaktsomt drap
2018 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
HATKRIMIER: Sex lovbrudd - Tvang
2018 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
HATKRIMIER: Sex lovbrudd - Ikke-tvang
2018 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
HATKRIMIER: Røveri
2018 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
HATKRIMIER: Forverret overgrep
2018 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
HATKRIMIER: Enkelt overgrep
2018 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
HATKRIMIER: Innbrudd
2018 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
HATKRIMIER: Larceny / Theft
2018 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
HATKRIMIER: Tyveri av biler
2018 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
HATKRIMIER: Vandalisme
2018 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
Hatforbrytelser: Intimidering - Kjønnsskjevhet
2018 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
HATKRIMIER: Brannstiftelse
2018 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
HATKRIMIER: Alle andre som involverer kroppsskade
2018 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0