Ecotherapy

Signaturkurs
Rådgivningskompetanse Økosykologi: Paradigmer og perspektiv
Form & mønster i naturen
Ledelse gjennom differensiering Nature & Psyche

Den fem-retters konsentrasjonen i økoterapi integrerer perspektiver fra følgende områder som en teoretisk grunnlag for en tilnærming til å praktisere rådgivning:

Ecopsychology
Dyp økologi
Økofeminisme
Økologi
Naturbasert erfaringslæring
Historiske og aktuelle perspektiver på urfolks verdenssyn
Jordbasert tradisjonell legning
Østfilosofi
Antropologisk studie av ritualer og passeringsritualer
Transpersonell psykologi
Bevissthetsteori
Programmet bruker denne integrasjonen av perspektiver i sammenheng med nåværende villmarksterapi og økoterapipraksis. Det inkluderer vekt på erfaringslæring, gruppearbeid og tilrettelegging av innsikt som terapeutiske teknikker, samt en undersøkelse av spørsmål om overføring av læring.

I motsetning til andre økosykologiske pedagogiske tilnærminger, krever dette programmet en forpliktelse til anvendelse som en del av praksis og praksisplass, og som det fremgår av poster av studentens praksis og erfaringer på feltet. Studentene vil bli pålagt å dokumentere kompetanse i utøvelsen av økoterapiferdigheter under klinisk veiledning i en klinisk setting som en del av deres opplæring. Fordi programmet er begrenset opphold, er tilgang til muligheter for anvendelse av disse ferdighetene en betydelig forventning om å bli oppfylt av studenten.

Studenter som er interessert i villmark, opplevelsessteder, hagebruk, bredt dyreassistert eller naturbaserte omgivelser, og rådgivere som ønsker å konsultere industrien innen økosykologisk helse og miljødesign, vil finne dette programmet verdig.

Fire nødvendige intensiver er et viktig element i konsentrasjonen i økopsychology.

A Backcountry Intensive gir felterfaring i backpacking integrering av grunnleggende økosykologirådgivningsteori.
En urban intensiv legger vekt på naturbaserte rådgivningsbehandlingsapplikasjoner i en urban setting.
A Nature Intensive fokuserer på naturbaserte rådgivningsbehandlingsapplikasjoner i en naturlig setting.
En spesiell utgave intensiv. Studentene kan erstatte relevant ekstern utdanning med forhåndsgodkjenning.
I alle intensiver vil spesielle behandlingsspørsmål, befolkning og setting bli valgt for fokus basert på nåværende forskning og felttrender.

Studenter som allerede har oppnådd en mastergrad innen et psykisk helsepraksis, kan søke om å bli med på studiet og jobbe mot et sertifikat i økoterapi. Dette krever gjennomføring av fem 3-kredittkurs og vellykket deltakelse i to valgfrie intensive workshops.

Vennligst referer til informasjonen om oppnådd ansettelse

  • Profesjonell kompetanse i rådgivningsevner og praksis
  • Evnen til å integrere globale og lokale problemer med profesjonell rådgivningspraksis
  • En bevissthet om behovet for å dyrke respekt for kulturelle forskjeller og likheter og evnen til å anvende denne kulturelle følsomheten til rådgivningsyrket
  • Identifisering og utvikling av et personlig teoretisk kunnskapsgrunnlag som fremmer en forsettlig rådgivningspraksis
  • Ferdighetene til å vurdere, utvikle og anvende intervensjoner og teknikker basert på kultur, unikhet og behov til hver enkelt klient
  • En bevissthet og forståelse for hvordan man skal løse etiske og juridiske spørsmål i rådgivningsfaget

  • Fullført søknad
  • oppdatert CV
  • Offisielle transkripsjoner
  • Personlig uttalelse
Fakultetet ditt