Sarah Foglesong | Prescott College

Sarah Foglesong

M.Ed.
Faglig uttalelse

Jeg tror at formålet med utdanning er å gradvis reise dypere inn i vår forståelse av verden, oss selv og vår plass i verden. Å se utdanning på denne måten fører meg som lærer til spesielle forståelser om arten av elevenes, lærerens og samfunnets rolle i læring. Jeg tror at elevene er sentrale i læringsprosessen, og at deres rolle er å engasjere seg i deres utforskning av selv, fellesskap og verden, at læreren er ansvarlig for å balansere den lærendes behov og samfunnets behov gjennom deres profesjonelle valg, og at det større samfunnet må anerkjennes som allestedsnærværende og essensielt i læringsprosessen. Jeg bruker disse kjernetroene på alle undervisnings- og læringssituasjoner - formelt og uformelt, små barn til eldre, på tvers av kjønn, rase, sosioøkonomisk status og trosbekjennelse - fordi de er fleksible for å imøtekomme variabel karakter av utdanningsreiser. Vi begynner med våre egne spørsmål, og når vi lever dem ut mot svarene, opplever og uunngåelig noe annet underveis.

Utdannelse

BA Miljøstudier: Miljøundervisning, Prescott College

M.Ed. Førskoleundervisning, Prescott College