Margaret Garvey

story1

"Måten læring blir tilnærmet kl Prescott College er så myndiggjørende. Tilliten og selvtilliten programmet satte i meg, som stipendiat, fikk meg til å føle at jeg var så mye mer trygg på mine egne evner til å sette mitt eget kurs og lede min egen prosess. "