Seniorprosjektprofil: Habitatbruk av Orcas i Gulf of California

Perfil del Proyecto: Uso del Habitat av Orcas en el Golfo de California
Seniorprosjekt Orcas
Foto av Ashley Ulrich

Ashley Ulrich ble nylig uteksaminert fra Prescott College med en grad i Bachelor of Science in Environmental Studies med marin vekt. Hun tilbrakte mye av utdannelsen sin ved Kino Bay Center på å ta klasser som Marine Conservation, Marine Biology og Spanish Intensive and Cultural Immersion. For sitt seniorprosjekt og avsluttende semester valgte hun å returnere til senteret for å studere habitatbruken av Orcas i Gulf of California sammen med Resident Marine Pattal Researcher Héctor Pérez. Vi spurte henne et par spørsmål om hennes erfaring med å fullføre seniorprosjektet sitt ved Senteret.

Hvorfor valgte du å studere Orcas i Calfiornia-bukten?
Jeg vokste opp i Seattle, der den beboende Orca-befolkningen hadde stor innflytelse på drømmene mine om å bli marinbiolog. Imidlertid hadde jeg aldri sett en i det virkelige liv gjennom hele barndommen. I løpet av min tid på Kino Bay Center hadde jeg to utrolige observasjoner som inspirerte meg til å studere orkaer som kulminasjonen på graden min.

Hva var du nysgjerrig på læring?
Målet med prosjektet mitt var å avgjøre om Midriff Island Region er et verdifullt habitat for Orca, og bestemme bruken av nevnte habitat, enten det er for transitt, avl eller verdifull fôrplass. Dette prosjektet er samlet sett bare en grunnlag for mange flere års forskning som kommer.

Hvilke ferdigheter øvde du mens du fullførte prosjektet?
Jeg finjusterte fotografiferdighetene mine, så vel som å ta data mens jeg var i felt. Når du behandler fotokatalogen, er det også viktig å ta intrikate og detaljerte notater angående hver enkelt identifiserte.

Hvordan håper du å integrere disse ferdighetene og erfaringene i fremtiden din?
Jeg håper å kunne jobbe som havforsker i Seattle, Washington, spesielt med fotoidentifikasjon av beboeren i regionen.

Vi gleder oss over Ashley når hun fortsetter for å fortsette bevaringsarbeidet i samfunnet sitt, og håper hun kommer tilbake på besøk snart! Du kan sjekke ut plakaten hun laget om prosjektet sitt nedenfor.

alt

SPANSK

Ashley Ulrich recientemente se gradúo de Prescott College, obteniendo su grado de licenciatura en Ciencias y Estudios Ambientales con énfasis en la parte marina. Durante el estudio de su carrera paso gran parte en el Centro de Bahía Kino tomando stenger como las de Conservación Marina, Biología Marina og Español intensivo e Inmersión Cultural. Para su proyecto final durante su último semestre de carrera, ella escogió regresar al Centro para estudiar el uso del hábitat de las orcas en el Golfo de California con etterforsker Residente de mamíferos marinos Héctor Pérez. Le hicimos un par de preguntas sobre su experiencecia al concluir su proyecto final en el Centro.

¿Porque decidiste estudiar a las orcas en el Golfo de California?
Yo crecí en Seattle, en del av la población de orcas residentes tuvo una gran influencia en mis sueños de convertirme en bióloga marina. De cualquier manera, en través de mi niñez nunca había visto una en la vida real. Durante mi estancia en el Centro de Bahía de Kino estuve presente durante dos avistamientos increíbles que me inspirationaron a estudiar orcas como la culminación de los estudios de mi carrera.

¿Qué te daba curiosidad aprender?
El objetivo de mi proyecto era determiner si la región de las Grandes Islas er en viktig rolle para las orcas og determiner el uso de dicho hábitat, ya sea para tránsito, reproducción o sitios importantes de alimentación. Generelt sett er este proyecto es bare la lineea base que servirá de referencia para muchos años de investigación.

¿Qué habilidades pusiste en práctica mientras completabas tu proyecto?
Afiné mis habilidades fotográficas y también tomé datos mientras estaba en el campo. Mientras se procesa el catálogo de fotos, también es importante tomar notas complejas and detalladas con respecto a cada individualuo identificado.

¿Como esperas integrar estas experiencecias y habilidades en tu futuro?
Espero trabajar como investigator marino en Seattle, Washington, especialmente en foto identificación de poblaciones residentes en la región.

Estamos muy emocionados por Ashley en como ella continúa con su interés en el trabajo de conservación en su comunidad ¡y esperamos que vuelva a visitarnos pronto! Puedes ver el póster que hizo sobre su proyecto al principio del articulo en español.