Prescott College Tittel IX

Politikk for ikke-diskriminering

Prescott College overholder alle føderale og statlige borgerrettighetslover som forbyr diskriminering i private institusjoner for høyere utdanning. Prescott College vil ikke diskriminere noen ansatt, søker om arbeid, student eller søker om opptak på grunnlag av rase, religion, hørselsstatus, personlig utseende, farge, kjønn, graviditet, politisk tilknytning, inntektskilde, forretningssted, bosted, religion , trosbekjennelse, etnisitet, nasjonal opprinnelse (inkludert forfedre), statsborgerskap, fysisk eller psykisk funksjonshemning, alder, sivilstand, familieansvar, seksuell legning, kjønn, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, veteran eller militær status (inkludert spesialhemmet veteran, Vietnam -era veteran, eller nylig adskilt veteran), predisponerende genetiske egenskaper, offer for vold i hjemmet eller annen beskyttet kategori i henhold til gjeldende lokal, statlig eller føderal lov, inkludert beskyttelse for de som motarbeider diskriminering eller deltar i en oppløsningsprosess på campus eller innenfor Equal Employment Opportunity Commission eller andre menneskerettighetsbyråer. For å se / laste ned vår fulle policy og prosedyrer for tittel IX Klikk her.

Politikk for diskriminerende trakassering

Studenter, ansatte, administratorer og fakultet har rett til arbeidsmiljø og utdanningsmiljø uten diskriminerende trakassering. Prescott CollegeTrakasseringspolitikken er ikke ment å hemme eller forby pedagogisk innhold eller diskusjoner i eller utenfor klasserommet som inkluderer tyske, men kontroversielle eller sensitive emner som er beskyttet av akademisk frihet. 

Politikk for seksuell trakassering

Prescott College er forpliktet til å tilby arbeidsplasser og utdanningsmiljø, så vel som andre fordeler, programmer og aktiviteter som er fri for trakassering, diskriminering og gjengjeldelse. For å sikre samsvar med føderale og statlige borgerrettighetslover og -forskrifter, og å bekrefte sin forpliktelse til å fremme målene om rettferdighet og rettferdighet i alle aspekter av utdanningsprogrammet eller aktiviteten, Prescott College har utviklet interne retningslinjer og prosedyrer som gir en rask, rettferdig og upartisk prosess for de som er involvert i en påstand om trakassering eller diskriminering på grunnlag av beskyttet klassestatus og for beskyldninger om gjengjeldelse. Prescott College verdsetter og opprettholder den like verdigheten til alle medlemmene i samfunnet og strever for å balansere partenes rettigheter i klageprosessen i det som ofte er en vanskelig tid for alle involverte. For mer informasjon, se Tittel IX-policy for seksuell trakassering.

Tittel IX Koordinator

De Prescott College Tittel IX-koordinator fører tilsyn med overholdelse av alle aspekter av disse retningslinjene. Koordinator rapporterer direkte til presidenten for kollegiet. Spørsmål om disse retningslinjene bør rettes til Tittel IX-koordinator. Alle som ønsker å lage en rapport om disse retningslinjene, kan gjøre det ved å rapportere bekymringen til college IX-koordinator:

Kristine Preziosi
Tittel IX Koordinator
Studenterkontor
220 Grove Avenue
Prescott, Arizona 86301
(928) 350-2306
kpreziosi@prescott.edu

I tillegg kan anonyme rapporter lages av rapporterende parter og / eller tredjeparter som bruker online rapporteringsskjema. Merk at disse anonyme rapportene kan be om et behov for institusjonen å undersøke.

Policy for innkvartering av funksjonshemminger

Prescott College er forpliktet til full overholdelse av Amerikanerne med funksjonshemminger Act of 1990 (ADA and ADAAA) and Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, som forbyr diskriminering av kvalifiserte personer med nedsatt funksjonsevne, samt andre føderale og statlige lover som gjelder personer med nedsatt funksjonsevne . I henhold til ADA og endringene har en person en funksjonshemming hvis de har en fysisk eller psykisk svekkelse som i vesentlig grad begrenser en større livsaktivitet. ADA beskytter også enkeltpersoner som har oversikt over en vesentlig begrensende svekkelse eller som blir ansett som funksjonshemmede av institusjonen, enten de er kvalifiserte eller ikke. En betydelig svekkelse er en som betydelig begrenser eller begrenser en viktig livsaktivitet som å høre, se, snakke, puste, utføre manuelle oppgaver, gå eller ta vare på seg selv.

Studenter med funksjonshemninger

Prescott College er opptatt av å gi kvalifiserte studenter med nedsatt funksjonsevne rimelig innkvartering og støtte som trengs for å sikre lik tilgang til de akademiske programmene og aktivitetene til høgskolen. Forespørsler om overnattingssteder fremsettes skriftlig gjennom funksjonshemmekontoret:

Akademiske tjenester, hjelpemidler og midlertidige funksjonshemninger.

ADA-koordinator
Mari Longpre
telefon: 928-350-2259
e-post: accommodations@prescott.edu