Advance Photoshop | Prescott College

Advance Photoshop

Identyfikator kursu
AHU42860
Photoshop I został zaprojektowany, aby zapewnić studentom możliwość nauki technicznego i kreatywnego korzystania z Adobe Photoshop CC. Studenci będą narażeni na techniczne stosowanie zasad projektowania i zachęcać do rozwijania własnych koncepcji i propozycji. Na tym kursie uczniowie nauczą się: artykułować elementy kompozycyjne obrazu cyfrowego, korzystać z funkcji programu do obróbki obrazów Adobe Photoshop, konwertować obrazy do formatu cyfrowego za pomocą sprzętu i oprogramowania skanującego, importować elementy do dokumentu Adobe Photoshop, eksportować Adobe Photoshop obrazy do innych programów, manipuluj i ulepszaj obrazy cyfrowe, planuj, projektuj i wykonuj oryginalny projekt obrazów cyfrowych, wysyłaj obrazy cyfrowe do drukarki lub pliku elektronicznego, identyfikuj, analizuj i wykorzystuj elementy formalne i zasady projektowania, rozpoznawaj historyczne lub współczesne przykłady sztuk pięknych i rzemiosła oraz używają terminologii specyficznej dla mediów, aby krytykować i oceniać dzieła sztuki.

Nauczany przez