Adventure Education I: Expeditionary & Technical Skills | Prescott College

Adventure Adventure I: Expeditionary & Technical Skills

Identyfikator kursu
ADV41000
Ten kurs zapozna studentów z podstawowymi umiejętnościami i modelami wypraw poprzez prezentacje, dyskusje i ćwiczenia. Tematy obejmą techniki biwakowania o minimalnym wpływie, mapę i kompas, użytkowanie i zarządzanie sprzętem, życie w grupach i procesy decyzyjne, kwestie publicznego dostępu do ziemi oraz kwestie rekreacyjne w różnych środowiskach. Przeanalizujemy również podstawowe teorie i aktualne problemy w kierownictwie wypraw. W rygorystycznych warunkach terenowych uczniowie będą doskonalić umiejętności techniczne na świeżym powietrzu, odpowiadające środowisku, w którym podróżują; skała, śnieg, woda.