W Creeks & Canyons: Exploring of Mogollon Rim | Prescott College

W Creeks & Canyons: Exploring of Mogollon Rim

Identyfikator kursu
ADV25008
W jałowej południowo-zachodniej wodzie woda jest nieuchwytnym katalizatorem życia i piękna. Na południowej granicy płaskowyżu Kolorado, znanego jako Mogollon Rim, geologia i hydrologia łączą się, tworząc serię majestatycznych wieloletnich mokrych kanionów o rzadkim znaczeniu estetycznym i środowiskowym. W tym kursie terenowym studenci uzyskają kompleksowe zrozumienie geograficznej i ekologicznej wartości tych wysokich klejnotów pustyni, a także historycznych i bieżących zagrożeń dla ich długoterminowego przetrwania. Tematyka kursu będzie obejmowała: historię naturalną, geomorfologię, biologię wodną, ​​botanikę i ekosystemy nadbrzeżne (w tym gatunki zagrożone), wpływ człowieka - przeszłość i teraźniejszość, bezpieczne podróże i techniki nawigacyjne dla technicznego kajakarstwa oraz metody podróży i biwakowania o niskim wpływie na środowisko. Studenci nauczą się przeprowadzać oceny środowiskowe badanych kanionów, które pomogą zarządcom gruntów w ocenie stanu zdrowia ekosystemu.