Perspektywy środowiskowe i Whitewater | Prescott College

Perspektywy środowiskowe i Whitewater

Identyfikator kursu
ADV24050
W kontekście wyprawy na jedną z klasycznych rzek whitewater na Zachodzie studenci zapoznają się z historią przyrodniczą i kulturową płaskowyżu Colorado, a także umiejętnościami i wiedzą związaną z technicznymi wyprawami z rzekami whitewater i grupowymi. Tematy badań obejmują roślinność, dziką przyrodę, geografię, geologię, wysoką pustynię, ogólne aspekty indyjskich i nieindyjskich kultur bioregionu oraz krytyczną analizę współczesnych problemów ochrony. Studenci będą studiować te tematy w ramach wspólnego projektu badawczego, koordynowanego z BLM lub innymi agencjami zarządzania gruntami. Metody badawcze, gromadzenie danych i raportowanie będą miały kluczowe znaczenie dla projektu. Rozwijanie umiejętności w zakresie hydrologii wód białych, pilotowanie jednostek pływających, bezpieczeństwo wód białych, prowadzenie logistyki podróży rzecznych oraz naprawa i konserwacja sprzętu są również integralnymi częściami programu nauczania. W miarę postępu kursu studenci nauczą się przyjmować holistyczne podejście do przywództwa dzikich rzek, które bezproblemowo integruje badania bioregionalne, oceny zarządzania zasobami i podróże poza granice kraju.