Międzynarodowa wyprawa górska: (lokalizacja / działalność TBD według instruktora) | Prescott College

Międzynarodowa wyprawa górska: (lokalizacja / działalność TBD według instruktora)

Identyfikator kursu
ADV23000
Ten intensywny kurs terenowy jest odpowiedni dla średnio zaawansowanych i zaawansowanych studentów o solidnym pochodzeniu podczas długich podróży poza krajem w odległych środowiskach. Nacisk kładziony jest na realizację samodzielnego postępu alpinizmu na dużej wysokości w obcym kraju. Kurs obejmie eksplorację regionalnych kultur, geografii i wspinanie się na odpowiednie cele alpinistyczne. Oczekuje się, że uczniowie będą korzystać z istniejących umiejętności i wiedzy backcountry, ale nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie alpinistyczne. Omawiane tematy obejmują: planowanie i logistykę wyprawy, rozwój trasy, przywództwo, umiejętności techniczne właściwe dla danego obszaru, ocenę bezpieczeństwa i zagrożeń oraz historie przyrodnicze i kulturowe w oparciu o miejsce.