Międzynarodowa wyprawa górska: (lokalizacja / działalność TBD według instruktora) | Prescott College

Międzynarodowa wyprawa górska: (lokalizacja / działalność TBD według instruktora)

Identyfikator kursu
ADV43000
WYMAGANIA WSTĘPNE: Aktualne WFR, doświadczenie na wysokości, znajomość języka hiszpańskiego i wcześniejsza ekspozycja na wodę białą (wszystkie zalecane). LD: wymagany podpis instruktora; znaczące doświadczenie w podróży poza krajem, a także podstawowe umiejętności wspinaczki; UD: wymagany podpis instruktora; Alpejskie alpinizm lub doświadczenie śniegu / lodowca wykazane w dzienniku wspinaczkowym.

**** WYMAGANY JEST WAŻNY PASZPORT ****

Ten intensywny kurs terenowy jest odpowiedni dla średnio zaawansowanych i zaawansowanych studentów o solidnym pochodzeniu podczas długich podróży w terenie w środowisku górskim. Koncentruje się na realizacji samodzielnej wyprawy w góry w obcym kraju. Kurs obejmie eksplorację regionalnych kultur, geografii i wspinanie się na odpowiednie cele alpinistyczne. Oczekuje się, że uczniowie będą wykorzystywać istniejące umiejętności i wiedzę. Tematy do omówienia obejmują: planowanie i logistykę wyprawy, rozwój trasy, umiejętności techniczne specyficzne dla danego obszaru, ocena bezpieczeństwa i zagrożeń, historia przyrodnicza i badania kulturowe oparte na danym miejscu oraz przywództwo.