Just Art: Art & Social Change | Prescott College

Just Art: Art & Social Change

Identyfikator kursu
AHU21045
rt and Social Change naraża studentów na rolę sztuki interdyscyplinarnej w angażowaniu osobistych i politycznych doświadczeń, a jednocześnie informuje studentów o sztuce konceptualnej i metodach, które były stosowane historycznie i we współczesnej kulturze w dyskursie społecznym. Poprzez badania i dyskusje uczniowie dowiedzą się o wpływie sztuki na społeczeństwo i zbadają szereg interwencji estetycznych w kontekście społecznym i środowiskowym. Studenci będą tworzyć indywidualne i oparte na współpracy projekty, poznają podstawowe koncepcje projektowania, umiejętności krytyczne i odpowiednie teorie sztuki, które odpowiadają na problemy społeczne, w tym władzę i przywileje w świecie sztuki.

https://www.youvisit.com/#/vte/?data-platform=v&data-link-type=legacy-image&data-inst=62802&data-image-width=100%&data-image-height=100%&data-loc=142719&