Leading Inclusiveively I: Teorie wiodące w dziedzinie edukacji przygodowej | Prescott College

Prowadzenie obejmuje I: teorie wiodące w edukacji przygodowej

Identyfikator kursu
ADV21710
Ten kurs teorii przywództwa ma na celu kultywowanie bardziej skutecznych instruktorów na wolnym powietrzu poprzez pedagogikę reagującą na kulturę. W połączeniu z praktykami włączania w edukację przygodową uczniowie zostaną zapoznani z teoriami (np. Krytyczną teorią ras, teoriami feministycznymi, teorią płci) oraz koncepcjami związanymi z płcią, rasą, etnicznością i tożsamością klasową w odniesieniu do edukacji przygodowej. Studenci zostaną poproszeni o krytyczne zaangażowanie poprzez czytanie tekstów, uczestnictwo i ułatwianie dyskusji na temat kursu, a także wypełnienie dokumentu badawczego na odpowiedni i powiązany z nimi temat. Ostatecznym celem tego kursu jest, aby studenci wcielili teorię w życie, aby dalej realizować współczujące, integracyjne i reagujące kulturowo programowanie na zewnątrz.